Bà Phạm thanh tuyền

Câu Chuyện

MỘT CÁI ÔM DẬP TẮT CƠN NÓNG GIẬN.

Cảm ơn bài học tuyệt vời của Thầy Bùi Quốc Tuấn, Cảm ơn câu chuyện của Anh Tuyến chị Nhung đã một lần nữa cho em nhận diện lại con người cũ trong em. Trước đây em là một người phụ nữ mang tính Nam rất nhiều,làm gì cũng rất nhanh và quyết đoán, chồng chưa quyết định em đã quyết trước rồi.Nếu như chồng mà có hành động hay lời nói nào làm tổn thương, thì em không chấp nhận được và bù lu, bù loa lên, nhiều khi không kiểm soát được bản thân.

Nhưng thật sự lúc đó trong lòng em rất muốn được chồng ôm em thôi là em có thể hết cơn nóng giận. Nhưng lúc đó lại không nói điều em muốn cho chồng biết mà còn gào lên là “ không cần”.

Trong cuộc sống hang ngày thì Nam giới họ cần được “sự tôn trọng”.

“Phụ nữ cần được yêu thương”

Cuộc sống của chúng ta hoàn toàn viên mãn.

Phạm Thanh Tuyền

những đóng góp

Với phương pháp Số Học Pythagoras và Coaching chuyển đổi cho nhiều cá nhân, gia đình, hạnh phúc, trở về ngồi nhà bên gia đình

200+ KHÁCH HÀNG HẠNH PHÚC

Với phương pháp Số Học Pythagoras và Coaching chuyển đổi cho nhiều cá nhân, gia đình, hạnh phúc, trở về ngồi nhà bên gia đình

250+ GIA ĐÌNH CHỮA LÀNH

Với phương pháp Số Học Pythagoras và Coaching chuyển đổi cho nhiều cá nhân, gia đình, hạnh phúc, trở về ngồi nhà bên gia đình

50+ DOANH NGHIỆP

Với phương pháp Số Học Pythagoras và Coaching chuyển đổi cho nhiều cá nhân, gia đình, hạnh phúc, trở về ngồi nhà bên gia đình

100+ ỨNG VIÊN

Với phương pháp Số Học Pythagoras và Coaching chuyển đổi cho nhiều cá nhân, gia đình, hạnh phúc, trở về ngồi nhà bên gia đình

lời chia sẻ từ khách hàng

Với phương pháp Số Học Pythagoras và Coaching chuyển đổi cho nhiều cá nhân, gia đình, hạnh phúc, trở về ngồi nhà bên gia đình

HOẠT ĐỘNG

Với phương pháp Số Học Pythagoras và Coaching chuyển đổi cho nhiều cá nhân, gia đình, hạnh phúc, trở về ngồi nhà bên gia đình