Khi lời nói khác với hành động không khớp với ý niệm thì cội nguồn biết ơn vận hành như thế nào?

Khi lời nói khác với hành động không khớp với ý niệm thì cội nguồn biết ơn vận hành như thế nào?

Chuẩn hóa nghi thức số sáu nghi thức số sáu sẽ giúp cho chúng ta biết được rằng là chúng ta đã hiểu và nghe thậm chí là những điều mà chúng ta đã từng làm mà không biết là đúng hay không. Đặc biệt là những anh chị mới tham gia được chu kỳ của chúng ta lần đầu!

Khi lời nói khác với hành động không khớp với ý niệm thì cội nguồn biết ơn vận hành như thế nào?
Khi lời nói khác với hành động không khớp với ý niệm thì cội nguồn biết ơn vận hành như thế nào?

Khi lời nói khác với hành động không khớp với ý niệm thì sẽ như thế nào?

Bây giờ chúng ta sẽ quan sát câu hỏi rằng anh chị nha đầu tiên thì chúng ta sẽ quan sát mình trước bằng cách câu hỏi như thế này có khi nào đó anh chị đang thực hiện một  hoặc một lời nói hoặc là một  người  sự biết ơn nào đó với một ai đó.

Sau một thời gian thì người đó họ làm một  gì đó không phải với ta họ làm không phải với ta ví dụ như là đáng lẽ ra chúng ta kỳ vọng họ đối xử tốt như vậy. Nhưng mà họ bị phạm một sai sót mà vì điều mà không phải đó thì chúng ta lại không thấy biết hơn họ nữa và không chỉ không cảm thấy không biết ơn con người đó nữa. Thay vào đó anh chị còn phán xét họ, đồng thời anh chị còn cố gắng tìm  cách để mà khiến cho người đó phải trả giá.

Có rất nhiều cấp độ khác nhau trong hình thái này nhưng mà chúng ta thử quan sát xem một chút ở hình thái nhẹ nhất là chúng ta đã từng nói biết ơn với một ai đó, sau đó người đó là một điều gì đó không phải với với anh chị hoặc là với người khác khiến cho anh chị cảm thấy không có tôn trọng và thất vọng với người đó.

Và anh chị phán xét họ, anh chị đã từng đối xử rất tốt một thời gian rất lâu nhưng sau đó anh chị không có điều kiện để đối xử tốt với họ nữa. Ví dụ như anh chị đã từng chu cấp tiền với họ hoặc là anh chị cho họ vay tiền hoặc là anh chị đã chỉ dẫn cho họ một  gì đó tốt trong công việc đúng không nào Ừ và anh chị nhận được  lời cảm ơn của họ nhận được lời biết ơn của họ mà sau một thời gian anh chị không có điều kiện để giúp đỡ hoặc là một  lý do gì đấy anh chị không tiếp tục duy trì được điều này nữa thì anh chị thấy người đó thái độ khác với anh chị và họ trở nên vô ơn hơn.

Đó là lúc mà anh chị làm tốt cho người người đó làm tốt cho anh chị và anh chị phán chết họ và trong tình huống khi mà anh chị phán xét là hoặc là anh chị đánh giá hoặc là anh chị không còn ghi nhận nữa bởi vì sai sót của họ. Bởi vì sai sót của họ giành chính cho anh chị nhưng mà cũng có thể sai sót nào đó dành cho người khác thôi.

Bất kỳ lý thuyết liên quan tới phát triển bản thân và con người nhưng mà nếu như có một câu trả lời chính xác là tại sao tại thời điểm đó tại thời điểm đó. Không phải thời điểm anh chị đã nhận ra mọi thứ. Rằng tại sao anh chị suy nghĩ như thế với người đó, khiến anh chị cảm thấy thoải mái hay cảm thấy “đã” ở trong lòng hay cảm thấy “hả hê” hoặc anh chị cảm thấy thỏa được ức chế bên trong tâm.

Tại sao tại thời điểm đó chứ không phải thời điểm bây giờ, anh chị nhận diện ra một điều là tại sao ngay thời điểm đó anh chị đối xử như vậy? Có nhiều người tại thời điểm đó buồn vì thất vọng vì  kỳ vọng với người kia. Nhưng khi mà anh chị làm việc đó với người ta thế thì có điều gì tốt lên với anh chị không? Tức là mối quan hệ giữa hai người có tốt lên không khi anh chị đối xử như vậy? Và thực sự trong tâm của anh chị có gì tốt hơn khi anh chị làm điều đó không? 

Thật ra chẳng có gì tốt hơn cả mà nó còn khiến cho mối quan hệ giữa anh chị với người đó tệ đi và quan trọng nhất là tâm của anh chị thấp xuống. Vậy thì tại sao chúng ta vẫn được thỏa trong cảm giác này và chúng ta vẫn nghĩ rằng chúng ta được giải tỏa?

Đó là bởi vì khi đó chúng ta đang ở trong trường năng lượng của sự độc hại nên khi mà chúng ta làm thế này thì trường năng lượng được “ăn thêm thức ăn” nên thành ra nó cảm thấy được thỏa mãn, nó cảm thấy được “hả hê” và nó cảm thấy đỡ bị tổn thương. Chính vì nó tổn thương nên nó phải làm cho người khác bị tổn thương hoặc người khác trả giá nên nó cảm thấy được hài lòng. Bởi vì thức ăn của nó là như thế nên anh chị vẫn cứ tiếp tục làm điều đó mà không biết rằng anh chị đang lạc vào năng lượng “màu đỏ” của mình và năng lượng dưới cầu càng sâu hơn.

Nhưng tại sao điều này lại diễn ra mà chúng ta không thể quan sát được? Bởi vì lúc đó chúng ta không đủ năng lượng để nhìn thấy được bản chất mọi thứ. Nhưng bây giờ câu hỏi này thú vị hơn dành cho anh chị: “Nếu quay trở lại thời điểm mà khi họ làm tốt với anh chị mà anh chị nói biết ơn đó đó thì có thực sự là sự biết ơn của anh chị hay là đó chỉ là sự biết ơn ở cửa miệng?”

“Tại thời điểm đó em biết ơn thật lòng lắm nên em mới tổn thương!”  – nhiều người khẳng định như vậy, nhưng nếu anh chị biết ơn thật lòng và sự biết ơn đó là tuyệt đối thì cho dù người đó nó có như thế nào đi chăng nữa thì điều mà anh chị biết ơn nó phải theo thời gian Chúng ta bị nhầm lẫn rằng chúng ta đang thật lòng với họ nhưng điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải nhận diện chính là chúng ta bị nhầm tưởng và bị ngộ nhận rằng đây là sự biết ơn thật lòng ở cội nguồn nhưng mà chúng ta chỉ biết ơn thật lòng ở miện.

Tức là về mặt bản chất thì sự biết ơn đó của ta nó chỉ vận hành được 1/3 năng lượng của cội nguồn tổng thể. Và để vận hành được 3/3 tức là 100% năng lượng của cội nguồn biết ơn thì phải vận hành ở cả phần khẩu và phần thân của chúng ta.

Đó là những hành động trước và sau với người này cho dù bất chấp họ là ai mà không phụ thuộc vào họ và biết ơn tiếp tục, biết ơn từ tâm của chúng ta, ý niệm của chúng ta dành cho họ.

Hôm nay anh chị sẽ hiểu rằng tại sao chúng ta lại có thể dễ dàng nói lời cảm ơn với một người nhưng  sự cảm ơn và biết ơn đó nó chỉ vận hành ở phần khẩu nghiệp chứ không vận hành ở phần thân nghiệp và ý nghiệp.

Một khi nó đã vận hành ở thân nghiệp và trong ý nghiệp thì anh chị sẽ có một sức mạnh ở cội nguồn và khi có sức mạnh ở cội nguồn thì cho dù người kia họ có sai lầm thì nó không ảnh hưởng gì tới cội nguồn của anh chị. Bởi vì cội nguồn của anh chị thuộc về anh chị

nhưng mà anh chị không giữ được cội nguồn nên thành ra anh chị bị phụ thuộc vào người ta và khi anh chị phụ thuộc vào người ta thì có nghĩa người ta thay đổi như thế nào.

Chúng ta đã từng có sự biết ơn của họ là biết ơn thật lòng hay là biết ơn ở miệng thôi
Chúng ta đã từng có sự biết ơn của họ là biết ơn thật lòng hay là biết ơn ở miệng thôi

Nguồn năng lượng biết ơn dùng để bảo trợ cho ngôi nhà số 1 từ đó có sự nhất quán được với ba thứ Thân Nghiệp – Ý Nghiệp – Khẩu Nghiệp

Lòng biết ơn của anh chị thay đổi như vậy nên anh chị cứ coi họ đối xử với mình như thế nào thì lòng biết ơn của mình mới căn cứ vào đó để anh chị có thể đối đãi với họ và nhiều người nói rằng là tôi coi thái độ của bạn để tôi đối xử. Tại sao tôi lại phải đối xử tốt với một người mà làm tổn thương tôi. Họ luôn phải căn cứ vào ngoại lực và khi họ căn cứ vào ngoại lực thì cả lòng biết ơn không ở cội nguồn mà sự yêu thương của họ cũng chẳng ở cội nguồn.

Sở dĩ khi mà chúng ta nói biết ơn với một người và chúng ta dễ dàng nhìn thấy rằng mình có thái độ với họ ngay khi mình không nhận được lợi ích nữa. Hoặc là mình tổn thương hoặc mình cảm thấy rằng họ không giống như trước vì vậy nên anh chị sẽ bị chính anh chị tổn thương ở ngôi nhà số 1.

Anh chị thấy rằng là mình cảm thấy thất vọng mình cảm thấy tổn thương đúng không nào là bởi vì ở trong anh chị nó không được sự tưới tắm từ cội nguồn mà nó chỉ ở trên miệng của chúng ta mà thôi. Vì vậy nên anh chị cần nhận diện điều này thật kỹ để rồi anh chị sẽ biết một điều rằng tại sao ở những người mà họ phát triển bản thân rất dễ nói biết ơn nhưng mà sau đó chúng ta dễ dàng làm những điều mà có thể nó nghịch với sự biết ơn mà anh chị đã từng nói.

Có một nhóm người khác thì không dễ dàng nói biết ơn thậm chí họ nhận được sự giúp đỡ của người khác nhưng mà chưa bao giờ nói một lời biết ơn. Tức là họ nói như thế này tôi chỉ cần biết ơn trong lòng thôi, tôi chỉ cần hành động biết ơn thôi. Và họ nghĩ là họ biết ơn nhưng mà biết ơn của họ cũng chỉ nằm ở phần ý nghiệp còn khẩu nghiệp của họ cũng không vận hành mà một khi không có vận hành ở khẩu nghiệp thì tất cả năng lượng của cội nguồn nó cũng không đạt được.

Vì vậy nên sự biết ơn của họ cũng chỉ là biết ơn nửa vời mà thôi, vì vậy nên chúng ta sẽ hiểu rằng nhiều người mà đang hay biện luận rằng tôi chỉ biết ơn trong lòng thôi, tôi không cần nói biết ơn người này đâu, thì thường là những người có bản ngã cao, thường ăn nói không tốt và thường hay lý luận như vậy. 

Đặc biệt là những người thường làm xa hơn những hành động. Ví dụ như là họ có thể đối xử tốt với bố mẹ của họ bằng hành động như là chăm chút rồi cho tiền, thậm chí xây nhà xây cửa nhưng mà lời nói rất là bổ bã và hay xúc phạm bố mẹ của họ.

Họ biện luận rằng chỉ cần con tốt thôi, con đối xử biết điều với bố mẹ thôi, con ăn nói không được khéo léo lắm. Thực sự là do họ cũng không có vận hành ở cội nguồn nên họ mới có  lý do. Và hầu như khi chúng ta chưa trải qua những phần để hiểu sâu hơn về cội nguồn thì chúng ta nghĩ rằng điều này có lý nhưng mà khi chúng ta hiểu sâu hơn về cội nguồn thì chúng ta thấy rằng đây chính là một sự biện luận của việc là biết ơn của chúng ta không ở cội nguồn.

Điều thứ nhất, khi chúng ta nói biết ơn với một ai đó hoặc là chúng ta nhận được một điều tốt từ ai đó chúng ta dễ dàng nói biết ơn. Chúng ta không vận hành ở cội nguồn mà chúng ta dễ dàng có ý nghĩ biết ơn với họ và chúng ta cũng hành động biết ơn nhưng mà chúng ta cũng không có nói được lòng biết ơn một cách đồng bộ. Vậy thì tất cả những thứ đó nếu đều không vận hành thì nó không thực thi nó ở cội nguồn.

Khi không thực thi được ở cội nguồn, chúng ta bị lòng biết ơn của chúng ta làm thay đổi theo thời gian và làm thay đổi theo con người theo hành vi và thay đổi theo ngoại cảnh. Bởi vì một khi mà nó tất cả những thứ năng lượng của chúng ta ở cồi nguồn thì nó rất bền vững theo thời gian. 

Nguồn năng lượng biết ơn dùng để bảo trợ cho ngôi nhà số 1 vì vậy nên khi mà chúng ta hiểu về điều này chúng ta có biết rằng chúng ta đã sai hay là đúng hay trong quá trình vận hành biết ơn hay chưa.

Khi chúng ta đang không có vận hành cội nguồn đó, chúng ta rất dễ tổn thương ta và làm rất dễ tổn thương người. Do đó chúng ta hãy quan sát thật kỹ ở chiều thứ nhất này để khi mà chúng ta nói rằng là ngay cả khi chúng ta đang đọc một quyển sách nào đó nói về biết ơn để nhận được nhiều hơn, chúng ta vẫn dễ nói biết ơn nhưng mà toàn bộ năng lượng của chúng ta nó chỉ vận hành ở khẩu tức là ở  phần miệng của chúng ta nhưng ở ngôn từ của chúng ta không vận hành ở ngay cội nguồn.

Sự nhất quán được với ba thứ Thân Nghiệp - Ý Nghiệp - Khẩu Nghiệp
Sự nhất quán được với ba thứ Thân Nghiệp – Ý Nghiệp – Khẩu Nghiệp

Khi đó dù anh chị có nói nhiều đi chăng nữa thì nó chỉ là tạm thời nên chúng ta cần phải quan sát kỹ nấc thang đó và rồi để chúng ta sửa dần dần xem mỗi lần chúng ta nói biết ơn chúng ta có nhất quán được với ba thứ Thân Nghiệp – Ý Nghiệp – Khẩu Nghiệp hay không. Nếu có thì chúng ta sẽ thấy rằng khi chúng ta nói biết ơn với một ai đó chúng ta có thể nói biết ơn với bố mẹ chúng ta dùng được ngôn từ là biết ơn và cảm được ngôn từ của chúng ta đang nói. 

Leave A Comment